Klasyfikacja wody wg jej twardości:

<5°d                  woda bardzo miękka
5-10°d              woda miękka
10-20°d            woda średnio twarda
20-30°d            woda twarda
>30°d               woda bardzo twarda

 

Zmiękczanie wody polega na usuwaniu twardości na drodze wymiany jonowej. Twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i niewęglanowej jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w cyklu sodowym. Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody.

Zmiękczacze dobiera się biorąc pod uwagę zdolności jonowymienne urządzenia, tj. iloczyn trzech następujących wartości:
– twardości wody surowej [od];
– przepływu hydraulicznego [m3/h];
– czasu tworzenia się solanki potrzebnej do regeneracji żywicy jonowymiennej [ok. 6 h].

Zmiękczacze mogą być jednokolumnowe, jak również dwukolumnowe, zapewniające nieprzerwaną dostawę wody zmiękczonej.

Woda poddawana zmiękczaniu powinna być również odżelaziona i odmanganiona, w przeciwnym wypadku część zdolności jonowymiennej zostanie wykorzystana na wymianę jonów żelaza i manganu.

 

Model SOFT 0835 CTY SOFT 1035 CTY SOFT 1044 DTY SOFT 1054 DTY SOFT 1252 DTY
Maks. poj. jonowa (grains) 16 000 25 000 30 000 41 000 60 000
Objętość żywicy jonowymiennej (l) 18 27 33 45 65
Ilość soli / regen. (kg) 2,0 2,6 3,1 4,2 6,3
Wielkość zbior. z jonitem 8/35″ 10/35″ 10/44″ 10/54″ 12/52″
Obj. zbior. solanki (l) 40 36 75 75 100
Przepływ podczas filtracji (m2/h) 1,7/2,1 2,4/3,1 2,4/3,1 2,4/3,1 2,6/3,3
Przepływ podczas płukania (m3/h) 0,4 0,65 0,65 0,65 0,96
Wysokość urządzenia (cm) 113 113 130 157 152
Wymagana powierzchnia (cm) 31×50 31×50 30×55 30×55 30×60

 

Zmiękczacz EUROSOFT 56 GIT 80-200 Z, SE/WZ

Zmięczacz jednokolumnowy dostępny w dwóch wersjach:

– z mechanicznym sterowaniem czasowym- Z;
– z mechanicznym sterowaniem objętościowym z pierwszeństwem czasowym- SE/WZ.

Wielodrogowy zawór sterujący, wymiennik jonitowy z atestowaną żywicą jonowymienną, kompletny zbiornik solanki, wąż do kanalizacji, tester twardości ogólnej AQUATEST.
Urządzenie posiada atest PZH oraz certyfikat UDT.
Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia
max. 30/40 oC, zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz.

 

 typ 80   120 160  200 
nominalna średnica przyłącza                                     DN        
przepływ nominalny przy zmięczeniu do 0,1 od           m3/h  1,0  1,5  2,0  2,4
przepływ max.                                                         m3/h  2,2  3,3  3,9  4,5
strata ciśnienia przy przepływie nominalnym                bar  0,5  0,5  0,7  0,6
strata ciśnienia przy przepływie max.                          bar  1,0  1,0  1,2  1,0
max. ilość wody zmiękczonej pomiędzy                       m3
regeneracjami przy twardości 15 oC                                                                             
 5,0  8,0  10,0  13,0
pojemność jonowymienna                                       m3xod  80  120  160  200
średnie zużycie soli na jedną regenerację                     kg  4,0  6,0  8,0  9,6
wysokość całkowita                                                   mm  1314  1305  1568  1508
głębokość całkowita                                                   mm  440  440  440  440
szerokość całkowita                                                   mm  750  797  797  844

 

Zmiękczacz dwukolumnowy RONDOMAT E 50-300 DWZ

Zmiękczacz dwukolumnowy sterowany objętościowo, pracujący w systemie wahadłowym- urządzenie zapewnia nieprzerwaną dostawę wody zmiękczonej.
Dwa wymienniki jonitowe z żywicą jonowymienną, jeden zawór sterujący, przepływomierz wmontowany w przewód wody zmiękczonej, kompletny zbiornik solanki, wąż do kanalizacji, tester twardości ogólnej AQUATEST. Urządzenie posiada atest PZH (woda pitna i bytowo- gospodarcza) oraz certyfikat UDT.
Zastosowane do produkcji materiały całkowicie odporne na korozję zapewniają doskonałą trwałość urządzenia. Prosty sposób programowania sterownika, łatwość serwisowania oraz brak skomplikowanej elektroniki gwarantuje wieloletnią eksploatację nawet w trudnych warunkach.
Dla wszystkich typów: ciśnienie min. 2 bar, ciśnienie robocze 3,5-8 bar, zasilanie elektryczne 24 V/50 Hz, stopień ochrony IP 44, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 oC.

 

 typ 100  200   300 330   500
nominalna średnica przyłącza                         DN          
przepływ nominalny                                      m3/h  2,5  3,0  3,5  3,8  4,0
strata ciśnienia przy przepływie nominalnym     bar  1,9  2,1  2,5  1,0  1,0
pojemność jonowymienna                             m3xod
jednej kolumny       
 100  200  300  330  500
średnie zużycie soli na jedną regenerację         kg  5,0  10,5  15,5  16  24
zapas soli regeneracyjnej                                kg  75  150  150  180  375
wysokość całkowita                                        mm  1295  1560  1560  1830  1830
głębokość całkowita                                       mm  470  650  650  530  530
szerokość całkowita                                       mm  1190  1470  1620  1770  1850

 

Parametry żywicy zmiękczającej Purolite C 100

Purolice C 100 jest konwencjonalną żelową, polistyrenową, sulfonianową żywicą kationowymienną o dużej pojemności, w postaci kulek, mająca zastosowanie w domowych i przemysłowych urządzeniach do zmiękczania wody. Usuwa jony powodujące twardość, np. wapń i magnez, zastępując je jonami sodu. Gdy złoże ulega wyczerpaniu i jony powodujące twardość przedostają się do wycieku, pojemność odnawia się poprzez regenerację rotworem soli kamiennej. Osiągnięta pojemność zależy w dużej mierze od ilości soli użytej do regeneracji. Purolite C 100 również usuwa rozpuszczone żelazo, mangan i zawiesiny poprzez działanie filtrujące złoża.

Typowe właściwości fizyczne i chemiczne:

 struktura polimeru  polistyren żelowy sieciowany diwinylobenzenem
 grupy funkcyjne  R-SO3
 forma fizyczna  sferyczne przezroczyste ziarna
 forma jonowa  Na+
 gęstość nasypowa  ok. 850g/l
 zakres wielkości cząsteczek  +1,2 mm<5%, -0.3 mm<1%
 retencja wilgoci  44-48%
 pęcznienie maksymalne, Na+  -> H+  maks.5%
 ciężar właściwy  1,29
 całkowita pojemność wapienna, postać Na+  min. 2,0 val/l mokra, objętościowo
min. 4,5 val/kg sucha, wagowo
 maksymalna temperatura pracy  150 stopni C
 zakres pH  0-14 (trwałość)
6-10 (praca)

Standardowe warunki pracy (współprądowe zmiękczanie wody):

OPERACJA
SZYBKOŚĆ
ROZTWÓR 
CZAS,MIN
ILOŚĆ 
eksploatacja
 8-40 objętości złoża
woda surowa
płukanie wsteczne  7-12 m/h
(5-20 stopni C)
woda surowa
5-20
1,5-4 objętości złoża
regeneracja  2-7 objętości złoża
8-20% NaCl
30-60
60-320 g/l
płukanie (wolne)  2-7 objętości złoża
woda surowa
ok. 30
2-4 objętości złoża
płukanie (szybkie)  8-80 objętości złoża
woda surowa
ok.30
3-10 objętości złoża