Istotnym problemem dotyczącym płytkich ujęć wód podziemnych położonych w sąsiedztwie nieszczelnych szamb oraz na intensywnie nawożonych terenach rolniczych jest występowanie dużych ilości azotanów. Jony te w niekorzystny sposób wpływają na zdrowie człowieka, powodując- zwłaszcza u małych dzieci- choroby niedokrwienne i nowotworowe. Azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych (anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ŻYWICE JONOWYMIENNE DO USUWANIA AZOTANÓW

* IMAC HP555

Anionit silnie zasadowy, selektywny w stosunku do azotanów. Stosowany w cyklu chlorkowym. Opracowany specjalnie do selektywnego usuwania azotanów z wody pitnej w układach z regeneracją wsółprądową.

Zdolność wymienna żywicy IMAC HP555 zależy od stosunku stężeń SO42-/ NO3 w wodzie surowej i jest tym mniejsza, im ten stosunek jest większy.

Właściwości:

– forma fizyczna                                         sferyczne nieprzezroczyste kremowe ziarna
– forma jonowa (przy dostawie)                    Cl
– całkowita pojemność jonowymienna           min. 0,9 val/l
– zdolność utrzymania wilgoci                       50-56%
– ciężar wysyłkowy                                      720 g/l

Zalecane warunki eksploatacyjne:

– wysokość złoża                                        min. 700 mm
– max. temperatura pracy (forma Cl)          80oC
– natężenie przepływu podczas pracy            5-40 OZ/h
– czynnik regenerujący                                NaCl
* dawka                                            125-250 g/l
* natężenie przepływu                        2-8 OZ/h
* stężenie                                          5-10%
* min. czas kontaktu                           30 min.
– wypieranie                                                2-5 OZ
– płukanie szybkie                                        2-8 OZ

Urządzenie do usuwania azotanów DENIMAT NP

Urządzenie do usuwania azotanów z klarownej, odżelazionej i odmanganionej wody z ujęcia własnego. Sterowanie czasowe i objętościowe (z priorytetem czasowym); przepływomierz turbinowy z czujnikiem Halla wmontowany w wylot wody uzdatnionej na przyłączu urządzenia. Model kompaktowy –  dwa wymienniki jonitowe i zbiornik solanki we wspólnej obudowie.
Urządzenie posiada atest PZH.
Ciśnienie nominalne 10 bar, ciśnienie robocze 3,5-8 bar, temperatura wody/otoczenia 30/40 stopni C, zasilanie elektryczne 230V/50Hz, napięcie pracy 12V, stopień ochrony IP 54.

TYP  
NP
nominalna średnica przyłącza
DN
 32 (G 1/4” g.z.)
przepvyw nominalny
m3/h
1,0
pojemność jonowymienna
mol NO3
0,72 na kolumnę
strata ciśnienia przy przepvywie nominalnym
bar
1,0
zapas czynnika regenerującego
kg
40
średnie zurzycie soli na jedną regenerację
kg
0,29