W ramach ofert wykonujemy analizę wody, koszt 50zł.

 

Oznaczenie Parametry wody badanej Najwyższa dopuszczalna wartość
barwa
15 mgPT/l
mętność

1 mgSiO2/l
zapach
akceptowalny
odczyn (pH) 6,5-9,5
azotany (NO3) 50 mg/l
amoniak (NH4) 0,5 mg/l
twardość 60-500 mgCaCO3/l
mangan 0,05 mg/l
żelazo ogólne 0,2 mg/l